Nyheder

Nyheder

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling i Kronborg Motionsforening

 

Torsdag d. 8. oktober 2020, kl. 19:00

Helsingørhallen

 

Dagsorden

 

1: Valg af dirigent

 

2: Valg af referent

 

3: Formandens beretning

 

4: Godkendelse af revideret regnskab

 

5: Kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 0 kr.

 

6: Behandling af indkomne forslag

 

7: Fremtidig virksomhed

 

8: Valg af formand

Valg af formand finder sted i ulige år. Pernille Fuglevig fortsætter derfor som formand.

 

9: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Birgit Hansen og Hanne Lauritzen er på valg. Begge genopstiller som bestyrelsesmedlemmer.

Margot Tranberg og Inge Bank er på valg. Begge genopstiller suppleanter.

 

10: Valg af revisor og revisorsuppleant

Michael Nørby opstiller som revisor.

Ingen kandidat til posten som revisorsuppleant.

Medlemmerne opfordres til at opstille eller pege på egnede kandidater. 

 

11: Eventuelt

 

---- 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. 

Indkomne forslag vises på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen afholdes.

 

----

 

Alle der senest en uge inden generalforsamlingen er medlem af Kronborg Motionsforening er stemme- og opstillingsberettigede.

 

Ønske om medlemskab til DOF Kronborg Motions aftenskoleleder Torben Vinther.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retningslinjer for DOF Kronborg Motion i forbindelse med corona.

Alle deltagere medtager egen måtte 

og eventuelt tæppe.

Deltagerne skal så vidt muligt møde omklædte 

og bade hjemme.

Har du sygdomstegn, må du ikke deltage i træningen.

Får du symptomer under træningen, skal du forlade træningen. 

Alle deltagere skal spritte hænder af. 

Der er opsat spritdispensere i lokalerne.

Alt udstyr skal rengøres eller sprittes af inden træningen begynder, og igen når træningen er slut. 

Der er sprit og rengøringsmidler til rådighed.

Der skal holdes 2 m afstand til de øvrige deltagere. 

Der vil være mindst 4 kvadratmeter plads pr. deltager.

-----------------------------------------------------------

Kontor i hallen. Kontoret åbner op igen 

DOF Kronborg Motion har fået lov til at have "kontor" i et af glasburene i forhallen til Helsingørhallen. Her kan du træffe vores skoleleder, få afklaret spørgsmål, tilmelde dig osv. 
Kontortider:

Kontortider.   9 - 12

Det bliver i august:

Onsdag d. 12.

Torsdag d. 20.

Torsdag d. 27.

I september bliver det:

Torsdag d. 3.

Torsdag d. 10.

(Ingen kontortid i uge 38)

Torsdag d. 24. 
dof