DOF Kronborg Motion

Velkvalificerede instruktører

DOF Kronborg Motion

Livsglæde

DOF Kronborg Motion

Kun for mænd

DOF Kronborg Motion

TRX hold

  Nyhed Herremotion


  Du kan nu tilmelde dig til efterårssæsonen under vores kurser

  Generalforsamling


  Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kronborg Motionsforening Torsdag d. 8. oktober 2020, kl. 19:00 Helsingørhallen Dagsorden 1: Valg af dirigent 2: Valg af referent 3: Formandens beretning 4: Godkendelse af revideret regnskab 5: Kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 0 kr. 6: Behandling af indkomne forslag 7: Fremtidig virksomhed 8: Valg af formand Valg af formand finder sted i ulige år. Pernille Fuglevig fortsætter derfor som formand. 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Birgit Hansen og Hanne Lauritzen er på valg. Begge genopstiller som bestyrelsesmedlemmer. Margot Tranberg og Inge Bank er på valg. Begge genopstiller suppleanter. 10: Valg af revisor og revisorsuppleant Michael Nørby opstiller som revisor. Ingen kandidat til posten som revisorsuppleant. Medlemmerne opfordres til at opstille eller pege på egnede kandidater. 11: Eventuelt ---- Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag vises på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen afholdes. ---- Alle der senest en uge inden generalforsamlingen er medlem af Kronborg Motionsforening er stemme- og opstillingsberettigede. Ønske om medlemskab til DOF Kronborg Motions aftenskoleleder Torben Vinther.

  Årshjul 2020


  Se vores Corona regler under nyheder.

  Aktuelt

  Nyt "kontor"

  Kontoret åbner op igen
  se datoer under nyheder
  Torsdage 9-12

  Efterårssæsson

  Du kan nu tilmelde dig efterårssæsonen. Se under vores kurser

  Generalforsamling

  Indkaldelse til
  ordinær generalforsamling i Kronborg Motionsforening

  Torsdag d. 8. oktober 2020, kl. 19:00
  Helsingørhallen

  Dagsorden

  1: Valg af dirigent

  2: Valg af referent

  3: Formandens beretning

  4: Godkendelse af revideret regnskab

  5: Kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 0 kr.

  6: Behandling af indkomne forslag

  7: Fremtidig virksomhed

  8: Valg af formand
  Valg af formand finder sted i ulige år. Pernille Fuglevig fortsætter derfor som formand.

  9: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Birgit Hansen og Hanne Lauritzen er på valg. Begge genopstiller som bestyrelsesmedlemmer.
  Margot Tranberg og Inge Bank er på valg. Begge genopstiller suppleanter.

  10: Valg af revisor og revisorsuppleant
  Michael Nørby opstiller som revisor.
  Ingen kandidat til posten som revisorsuppleant.
  Medlemmerne opfordres til at opstille eller pege på egnede kandidater.

  11: Eventuelt

  ----

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.
  Indkomne forslag vises på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen afholdes.

  ----

  Alle der senest en uge inden generalforsamlingen er medlem af Kronborg Motionsforening er stemme- og opstillingsberettigede.

  Ønske om medlemskab til DOF Kronborg Motions aftenskoleleder Torben Vinther.

  dof